Polityka prywatności oraz plików cookies („Polityka prywatności”)

 

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

 1. Informacje ogólne, pliki cookies
  1. Właścicielem i operatorem serwisu jest Zielony Admin Sp. z.o.o.,Ul. Bankowa 5, Świętokrzyskie, 27-200 Starachowice, NIP: 664-213-27-17, Regon: 360731584, KRS: 0000542384.
   Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).
  2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
   2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
   3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
  6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
  7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
  8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  9. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
   4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.
  10. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.
  11. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
  13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach
  1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:
   1. w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
   2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.
  2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
  3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.
  4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.
  5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
  6. Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
  7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.
  8. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
  9. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez Administratora może również nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
  10. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
 3. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.
  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. Kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy
   2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  5. 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  6.  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

  W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Logi serwera
  1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
   2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
   3. nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
   4. czas nadejścia zapytania,
   5. kod odpowiedzi http,
   6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
   7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
   9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

   Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

  2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

WARUNKI ZAWIERANEJ UMOWY | REGULAMIN

§1. Definicje

Administrator - podmiot zarządzający Systemem Zielony i świadczący usługi na rzecz Uczestników.
Zielony Klub - organizowane przez Administratora spotkanie Uczestników, którego celem jest
umożliwienie zdobywania nowych kontaktów biznesowych oraz edukacja dotycząca Systemu Zielony.
System Zielony - system rozliczeń wzajemnych w obiegu rozliczeniowym (Mutual Credit System), gdzie
Administrator pełni rolę nadzoru w procedurach rozliczeń rachunkowych między dwoma lub kilkoma
Uczestnikami, którzy są nawzajem dłużnikami i wierzycielami, polegający na kompensowaniu wzajemnych
zobowiązań.
PLZ / ZIELONY, umowna jednostka rozliczeniowa wewnątrz Systemu Zielony; zapis księgowy stanowiący
równowartość złotego polskiego 1PLN=1PLZ. PLZ stanowi jedynie zapis wartości dokonanych transakcji.
Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą lub rolnik, który zawarł umowę uczestnictwa w z
Administratorem Systemu Zielony
Konto Uczestnika - konto rozliczeniowe transakcji w PLZ, do którego Administrator nadaje login i hasło.
Konto Uczestnika zawiera zapis wszystkich transakcji Uczestnika w Systemie Zielony oraz umożliwia
samodzielne dokonywanie transakcji i samodzielne tworzenie ofert handlowych oraz zapotrzebowań
Uczestnika.
Roczna opłata administracyjna - roczny koszt uczestnictwa Uczestnika w Systemie Zielony, ponoszony
za każdy rok obowiązywania i realizowania umowy.
Opłata prowizyjna - opłata pobierana przez Administratora z tytułu kosztów administrowania systemem.
Opłata prowizyjna naliczana jest tylko od obrotów w PLZ na koncie Uczestnika w Systemie Zielony.
Roczna opłata za zniesienie prowizji – opłata, znosząca wszelkie prowizje od transakcji
zarejestrowanych na Koncie Uczestnika.
Roczna opłata za zmniejszenie prowizji – opłata, po wniesieniu której, prowizja od transakcji
zarejestrowanych na koncie Uczestnika zostaje zmniejszona.
Limit konta - maksymalna pojemność konta Uczestnika – określana przez Uczestnika w umowie
uczestnictwa do Systemu Zielony. Osiągnięcie maksymalnej pojemności konta automatycznie blokuje
dalszą możliwość przyjmowania zapłaty w formie PLZ w Systemie Zielony, przez Uczestnika.
Konsument – Osoba posiadająca niebiznesowe, darmowe konto w Systemie Zielony.
Okres rozliczeniowy – 12 miesięcy.
Gwarancja zwrotu – Gwarantowany zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa wg. określonych niżej
warunków.

§2. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług przez Administratora w zakresie administrowania
systemem rozliczeniowym z użyciem umownej jednostki rozliczeniowej ZIELONY w ramach Systemu
Zielony na rzecz Uczestnika.

§3. Zasady ogólne Systemu Zielony

Podstawowym założeniem Systemu Zielony jest współpraca zrzeszonych w ramach Systemu Zielony
Uczestników oraz Konsumentów w zakresie wzajemnego rozliczania transakcji handlowych z użyciem
umownej jednostki rozliczeniowej ZIELONY. Administrator jest organizatorem Systemu Zielony na terenie
Polski poprzez tworzenie wspólnego portalu informacyjnego, tworzenie struktur organizacyjnych
działających regionalnie oraz administrowanie stroną www.zielony.biz.pl i Kontami Uczestników w
systemie informatycznym na zasadach określonych niniejszą umową.
§4. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Uczestnika

1. Do obowiązków Uczestnika należy:
a.) Akceptowanie zapłaty za transakcję w PLZ do maksymalnego Limitu konta, który to Uczestnik ustala
początkowo na kwotę 2000 PLZ. Podwyższenie Limitu konta jest możliwe po zalogowaniu się do Konta
Uczestnika. Decyzję o podwyższeniu podejmuje Uczestnik. Maksymalny możliwy Limit konta to 50.000
PLZ; b.) Niezwłoczne poinformowanie Administratora o utracie dostępu do Konta Uczestnika; c.)
Niezwłoczne poinformowanie Administratora o zmianie adresu pod rygorem skutecznego doręczenia
korespondencji, na wcześniej podany adres oraz o zmianie osób uprawnionych do reprezentacji; d.)
Niezawyżanie ceny sprzedaży towarów i usług oferowanych w PLZ w odniesieniu do cen sprzedaży w
PLN; e.) Przeprowadzanie transakcji zgodnie z obowiązującym prawem; f.) Regulowanie opłat zgodnie z
postanowieniami umowy w zakresie wybranych opcji.
2. Odpowiedzialność Uczestnika:
a.) Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie nadanego loginu i hasła przez nieupoważnione
osoby trzecie; b.) Przed rozwiązaniem umowy Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia końcowego.
Jeśli stan konta Uczestnika wykazuje saldo dodatnie to Uczestnik musi wydać środki zgromadzone na
koncie Uczestnika, a jeżeli saldo ujemne to Uczestnik zobowiązuje się pokryć jego równowartość poprzez
sprzedaż towaru/usługi w Systemie Zielony lub rozliczyć w inny umowny sposób; c.) Jeżeli Uczestnik nie
dokona rozliczenia, o którym mowa w pkt. 2b przed rozwiązaniem umowy, to zostanie obciążony
kosztami utrzymywania konta Uczestnika o saldzie niezerowym w kwocie 100 PLN netto miesięcznie,
płatne do czasu pełnego rozliczenia.
3. Uczestnik ma prawo do:
a.) Samodzielnej nieodpłatnej publikacji ofert handlowych Uczestnika lub zapotrzebowań na
„www.zielony.biz.pl” oraz pomocy merytorycznej Administratora przy ich tworzeniu; b.) Korzystania z
przyznanego debetu w PLZ. O przyznaniu lub cofnięciu debetu decyduje Administrator. (np. w wyniku
braku terminowych płatności lub nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy). Debet musi zostać
spłacony w ciągu roku od dnia podpisania umowy uczestnictwa pod sankcją zawartą §4 ust. 5d
Tymczasowy debet w innej wysokości wymaga zawarcia dodatkowej umowy; c.) Ustalenia częściowego
rozliczenia ofert w PLZ; d.) Nieodpłatnego uczestnictwa w organizowanych Zielonych Klubach; e.)
Dokonywania zmiany Limitu konta Uczestnika w tym: samodzielnego zwiększania po zalogowaniu do
konta Uczestnika lub zmniejszania po przesłaniu wniosku drogą mailową do Administratora; f.) Do
wyłączania własnych ofert publikowanych na stronie www.zielony.biz.pl; g.) Zgłaszania do Administratora
zauważonych nieprawidłowości w działaniu Systemu Zielony oraz informowania o nierzetelności innych
Uczestników; h.) Udziału w organizowanych przez Administratora imprezach takich jak targi, konferencje,
szkolenia i inne wg publikowanych przez Administratora kosztów uczestnictwa; i.) Do pośredniczenia w
pozyskiwaniu nowych Uczestników oraz Konsumentów Systemu Zielony. Za w/w pośrednictwo
Uczestnikowi mogą zostać wypłacone prowizje wg. Zasad wskazanych w odrębnej umowie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur wystawionych przez
Administratora za usługi świadczone na rzecz Uczestnika.

§5. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Administratora

1. Do obowiązków Administratora Systemu Zielony należy:

a.) Rejestracja Uczestnika w bazie danych publikowanej na www.zielony.biz.pl na podstawie niniejszej
umowy; b.) Otwarcie konta Uczestnika zawierającego zapis wszystkich dokonanych transakcji w ramach
Systemu Zielony; c.) Zachowanie zapisu transakcji na koncie Uczestnika w formie elektronicznej przez
okres 5 lat; d.) Publikowanie na stronie internetowej www.zielony.biz.pl informacji o Uczestniku; e.)
Prowadzenie korespondencji z Uczestnikami w formach ustalonych niniejszą umową; f.) Organizowanie
Zielonych Klubów.
2. Do praw Administratora należy:
a.) W przypadku uchylania się Uczestnika przed dokonywaniem płatności określonych w treści niniejszej
Umowy naliczenie odsetek ustawowych, a w przypadku nieuregulowania należności po 45-ciu dniach od
upływu terminu płatności wystawionej faktury, rozwiązanie umowy Uczestnictwa, zablokowanie Konta
Uczestnika i wygaszenie ofert Uczestnika publikowanych na stronie www.zielony.biz.pl; b.) Administrator
nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z zapisami umowy wykorzystanie nadanych haseł i loginów do
konta Uczestnika. c.) Administrator zastrzega sobie prawo bezpośredniego zaspokajania należności
wynikających ze zobowiązań Uczestnika względem Administratora z konta Uczestnika w PLZ, na co
Uczestnik wyraża zgodę. Dotyczy wyłącznie opłat wskazanych w niniejszej umowie.
§6. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.Uczestnik może rozwiązać niniejszą umowę poprzez wypowiedzenie umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przy czym umowa rozwiąże się z upływem ostatniego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, z
zastrzeżeniem postanowień §4 ust.2 pkt b) i c) umowy.
3.Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla
celów realizacji niniejszej umowy oraz dla celów statystycznych i marketingowych.
4.W przypadku wypowiedzenia umowy, przez Administratora z wyłącznej winy Uczestnika kwoty opłat
rocznych nie podlegają zwrotowi.
5.Administrator ma prawo rozwiązać umowę poprzez wypowiedzenie ze skutkiem na dzień
wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień §4 pkt 2 lit. b i c:
a) po upływie 45 dni od daty wymagalności wystawionej faktury, jeśli nie została rozliczona w całości
przez Uczestnika,
b)natychmiast jeśli otrzyma informację o odmowie akceptacji PLZ jako zapłaty dokonanej przez
Uczestnika – niezgodnie z publikowanymi ofertami oraz Limitem konta Uczestnika,
c)natychmiast jeśli Uczestnik dopuści się działań rażąco niezgodnych z zapisami niniejszej umowy d)
natychmiast jeżeli Uczestnik nie spłaci przyznanego debetu w ciągu roku od dnia zawarcia umowy
uczestnictwa.
6.W sytuacjach opisanych w punkcie 5 niniejszego paragrafu następuje rozwiązanie umowy oraz blokada
zgromadzonych PLZ na koncie Uczestnika.
7.Odblokowanie konta Uczestnika – opłata w wysokości 50,00 PLN netto.
§7. Koszty uczestnictwa

1. Uczestnik ponosi koszty uczestnictwa w postaci Rocznych opłat administracyjnych w wysokościach:
890zł netto, 1245zł netto lub 3045zł netto, w zależności od wybranego pakietu.
2. Pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem pierwszej aktywacji Konta Uczestnika.
3. Uczestnik wnosi pierwszą Roczną opłatę administracyjną w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
na podstawie wystawionej faktury VAT uwzględniającej wpłacone wcześniej zadatki.
4. Druga i każda następna Roczna opłata administracyjna naliczana jest na początku nowego Okresu
rozliczeniowego.
5. Uczestnik ponosi koszty prowizji od każdej transakcji zarejestrowanej w na koncie Uczestnika, o ile nie
wniósł Rocznej opłaty za zniesienie prowizji. Wysokość prowizji wynosi 3,9% od kwoty każdej transakcji
zakupy lub sprzedaży dokonanej w ramach Systemu Zielony, zarejestrowanej na Koncie Uczestnika.
6. Uczestnik może wnieść Roczną opłatę za zniesienie prowizji w kwocie 990zł po złożeniu pisemnego
wniosku do Administratora. Zniesienie prowizji obowiązuje przez jeden Okres rozliczeniowy.
7. Uczestnik może wnieść Roczną opłatę za zmniejszenie prowizji w kwocie 490zł po złożeniu pisemnego
wniosku do Administratora, W takim przypadku prowizja zostanie zmniejszona do wysokości 1,9% od
kwoty każdej transakcji dokonanej w ramach Systemu Zielony, zarejestrowanej na koncie Uczestnika, w
jednym okresie rozliczeniowym.
8. Uczestnik wnosi opłaty z §7 pkt. 6,7 w tych samych terminach co Roczne opłaty administracyjne,
9. Do każdej z kwot określonych w §7 pkt. 1,4,5,6 i 7 należy doliczyć podatek VAT.
10. Każda z kwot określonych w §7 pkt. 1,4,5,6 i 7 jest płacona na podstawie faktury wystawionej przez
Administratora z 14 dniowym terminem płatności, przy czym faktura będzie wystawiona dopiero wówczas
gdy suma w/w zobowiązań jest większa niż 50 PLN netto lub na koniec roku kalendarzowego.
11. Z początkiem każdego roku powyższe opłaty mogą ulec waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Zmiana wysokości w/w opłaty nie wymaga
aneksu niniejszej umowy. Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez pocztę elektroniczną
oraz komunikat systemowy.

§8. Gwarancja zwrotu

Uczestnikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa lub darmowe przedłużenie umowy na
kolejny okres po zakończonym pierwszym okresie rozliczeniowym pod warunkami. 1. Cały okres
rozliczeniowy miał wystawioną min jedną ofertę płatną 100% w PLZ i nie osiągnął sprzedaży 1000PLZ. 2.
Wziął udział w pełnym bezpłatnym szkoleniu wdrożeniowym. 3. Wziął udział w min. jednej Akademii
Przedsiębiorcy. 4. Przeszedł pozytywnie audyt, którego organizatorem jest Administrator.

§9. Postanowienia końcowe
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a.) Jakość towarów i usług świadczonych w Systemie Zielony przez jego Uczestników, w sprzedaży
których nie uczestniczył jako strona, a jedynie księguje rozliczenia w Systemie Zielony; b.) Treść ofert
handlowych dodanych przez Uczestników.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie aneksu zawartego przez Strony
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, Strony kierują się odpowiednimi postanowieniami
Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony będą starać się rozwiązywać
polubownie, w przypadku nie osiągnięcia kompromisu będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Administratora lub siedziby położonej w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.